ARKITEKTHJÆLP

Arkitekter kan rådgive på mange planer, og der er store fordele ved at have en arkitekt med ved en om- tilbygning eller indretning fra start til slut.

For at få startet rigtigt på projektet, er det vigtigt at mødes til en uformel snak om ønsker og behov.

Hvis det indledende møde resulterer i et samarbeje, aftaler vi pris og hvorvidt vi skal udføre dele af projektet eller stå for hele opgaven.

Projektet opdeles i Idé- og skitseprojekt, myndighedsprojekt, hovedprojekt, byggestyring og tilsyn, samt aflevering

 

Ide og skitseprojekt:

Vi tegner skitser, planløsninger m.m., og kommer med forslag til material og farver ud fra jeres ønsker og behov og vores kreative idéer.

Skitseprojektet rettes til, så det er som I ønsker det, inden næste fase går igang.

 

Myndighedsprojekt:

Vi tegner målfaste tegninger, og en beskrivelse, så kommunen kan give byggetilladelse.

Hovedprojekt:

Projektet beskrives både i tegninger og skrift. Materialer, dimensioner, og hvordan arbejdet skal udføres, beskrives.

I samråd med os vurderes det om ingeniørbistand eller anden rådgivning er nødvendige.

Udfra dette kan håndværkerne give tilbud.

I indretningsprojekter vil denne fase indeholde møbelvalg og priser fra underleverandører.

Byggestyring og tilsyn:

Vi besigtiger projektet, styrer tidsplanen, og har kontakten til alle underleverandører/håndværkere.

Aflevering

Det færdige projekt gennemgåes, og eventuelle mangler udføres.

Proces tid og pris

Tid og pris

 

For at få startet rigtigt på jeres byggeprojekt, tilbyder helgo arkitekter, at De, som bygherre,

mødes på vor tegnestue med eksisterende tegninger af huset og en oversigt over jeres ønsker.

Dette møde på omkring 1 time tilbydes uden honorar. På mødet taler vi eventuelle løsningsmodeller og overslag for et byggeprojekt igennem, og aftaler en vej for det videre forløb i processen. Hvis projektet skal fortsætte, skal der udarbejdes tegninger til myndigheder for at få en byggetilladelse, og til

håndværkere, så de kan give tilbud.

Erfaringsmæssigt vil timeforbruget for en tilbygning være:

For et overordnet skitseprojekt til brug for at visualisere bygherrens ønsker

og arkitektens tanker: Ca. 20 timer.

Herefter kan der, hvis bygherre ønsker, udarbejdes myndighedsprojekt for yderligere

20 timer for arkitektdelen.

 

Udover arkitektprojekt vil myndighederne, for at udstede en byggetilladelse, kræve udarbejdelse af ingeniørprojekt indeholdende varmetabsberegning, kloakprojekt og eventuelle statiske beregninger.

helgoarkitekter har samarbejde med ingeniører, som vil kunne komme med en overslagspris for udarbejdelse af ingeniørprojekt.

 

Erfaringsmæssigt vil timeforbruget for et enfamiliehus være:

For et overordnet skitseprojekt til brug for at visualisere bygherrens ønsker

og arkitektens tanker: Ca. 40 timer.

Herefter kan der, hvis bygherre ønsker, udarbejdes myndighedsprojekt for yderligere ca. 50 timer for arkitektdelen.

Udover arkitektprojekt vil myndighederne, for at udstede en byggetilladelse,

kræve udarbejdelse af ingeniørprojekt indeholdende varmetabsberegning,

kloakprojekt og eventuelle statiske beregninger.

 

Det videre forløb efter indsendelse af byggeandragende:

Eventuelle revisioner krævet af myndigheder. Hvis bygherre ønsker kan helgoarkitekter udføre detailprojekt til brug for tilbudsgivning og udførelse, samt udføre byggestyring af byggeriet.

Honorar for de her nævnte ydelser aftales efter indsendt byggeandragende.

 

Honorar:

helgoarkitekter udfører alle former for arkitektprojekter efter timepris. På hvert møde aftales omfanget af arbejde udført til næste møde, og vi giver et overslag på timeforbruget.

timepris kr. 650,- + moms.

Vi kan også give fast tilbud på en på forhånd aftalt opgave, hvis dette ønskes.

 

KONTAKT CHRISTIAN ULDALL

Ring for en uforpligtende snak om dit projekt

Arkitekt Christian Uldall
Helgo Arkitekter
Vejnavn 99
7777 Bynavn

Mobil + 45 28 11 64 60

E-mail: christian@helgo.dk